Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Popis a princíp činnosti oscilátora Lachowského

Objav francúzskeho inžiniera Georga Lachowského bol jednoducho úžasný: navrhol, že všetky živé bunky (ľudské, rastlinné, baktérie, parazity atď.) Majú vlastnosti, ktoré sú zvyčajne spojené s elektrickými obvodmi.

Hovoríme o takých charakteristikách fungovania bunky, ako je odpor, kapacita a indukčnosť. Pri správnom naladení v podmienkach malého konštantného externého zdroja energie požadovanej frekvencie môže prítomnosť týchto 3 elektrických vlastností spôsobiť opakovane sa opakujúce generovanie alebo kmitanie vysokofrekvenčných harmonických vĺn (sínusové kmity). Tento efekt je známy ako rezonancia.

Najjednoduchší spôsob, ako to pochopiť, je predstaviť si dieťa, ktoré sa hojdá na hojdačke na ihrisku. Pokiaľ dospelý mierne potlačí hojdačku v správnom momente (správna „frekvencia“), dieťa sa bude hojdať ďalej súvisle a vysoko. V elektronike sa obvody schopné generovať takéto opakujúce sa harmonické kmity nazývajú elektromagnetické rezonátory, ale bežnejším pojmom sú oscilátory.

Lachowski tvrdil, že všetky živé bunky nielen produkujú a vyžarujú kmity (pozn. – kmity, vibrácie) veľmi vysokej frekvencie, ale tiež prijímajú kmity z vonkajších zdrojov a reagujú na ne. Tieto externé zdroje žiarenia alebo oscilácií existujú v dôsledku kozmického žiarenia, ktoré nepretržite prúdi na povrch Zeme.

Tento významný pohľad, dosiahnutý počas zlatých rokov rádiového inžinierstva, viedol nielen k objavu novej metódy liečby založenej na práci s vysokofrekvenčnými vlnami, ale tiež rozšíril pole výskumu pre novú rozvíjajúcu sa oblasť vedy známu ako rádionika, alebo radiestézia. V prípade podobnosti medzi vonkajšími vibráciami a vibráciami bunky (čo znamená, že frekvencia vonkajšieho žiarenia sa presne zhoduje s frekvenciou žiarenia bunky), dôjde k zvýšeniu a posilneniu vitality a energie tejto bunky.

Naopak, ak sú frekvencie žiarenia z vonkajších zdrojov čo i len trochu odlišné od tých, ktoré zosilňujú prirodzené vibrácie bunky, žiarenie ich môže utlmiť alebo zoslabiť. A v dôsledku toho to povedie k zníženiu životaschopnosti buniek. Frekvencie, ktoré vyžarujú bunky organizmov spôsobujúcich choroby v tele infikovanej osoby, sa líšia od frekvencií, ktoré vyžarujú normálne zdravé bunky.

Lachowski objavil, že ak by dokázal zvýšiť amplitúdu (nie frekvenciu) vibrácií zdravých buniek u ľudí alebo rastlín trpiacich chorobami, potom by to umožnilo potlačiť a prehlušiť vibrácie, ktoré vyžarujú bunky spôsobujúce choroby, ktoré sa snažia pevne usadiť v tele a viedlo by to k smrti týchto buniek.

Ak by zvýšil amplitúdu vibrácií patogénnych buniek, potom by ich vibrácie mali prednosť pred zdravými bunkami. V dôsledku toho by sa človek alebo rastlina stali slabšími a chorľavejšími. Lachowski si rozvoj choroby predstavoval predovšetkým ako boj rezonančných vibrácií hostiteľských buniek proti vibráciám vychádzajúcich z patogénnych organizmov.

Spočiatku svoju teóriu dokázal na rastlinách. V decembri 1924 naočkoval 10 sadeníc pelargónie typom rakoviny rastlín, ktorý spôsobuje tvorbu nádorov. Po 30 dňoch sa na všetkých rastlinách vyvinuli nádory. Vzal jednu z týchto 10 infikovaných rastlín a jednoducho ju omotal hrubým medeným drôtom v jednom otočení, čím vytvoril otvorenú špirálu s priemerom asi 30 cm (12 palcov) v priemere okolo stredu rastliny a zaistil ju ebonitovým kolíkom.

Obr. 1 „Fotografia pelargónie vyliečenej s pomocou otvoreného oscilačného obvodu.“ Ide o rastlinu zaštepenú 1.12.1924 rakovinou, ktorá bola ovinutá kovovou špirálou s priemerom špirály 30 cm, ktorú držali ebonitové tyče. Na fotografii urobenej dva mesiace po infekcii, t.j. koncom januára 1925 bolo možné vidieť rásť rakovinový výrastok spolu s rastlinou, ktorá ním podľa všetkého nijako netrpela. Zatiaľ čo kontrolné sadenice, lemované rastlinou a infikované rakovinou v ten istý deň, všetky uhynuli.

Medená špirála slúžila ako anténa alebo ladiaca cievka, ktorá akumulovala a sústreďovala vibračnú energiu kozmického žiarenia s extrémne vysokou frekvenciou. Priemer medenej slučky určoval, ktorý frekvenčný rozsah bude zachytený. Zistil, že 30 cm slučka zachytáva frekvencie, ktoré sú v rezonančnom frekvenčnom rozsahu rastlinných buniek.

Absorbovaná energia posilnila prirodzené rezonančné vibrácie vyžarované z jadier buniek pelargónie. To umožnilo rastline potlačiť vibrácie rakovinových buniek a zbaviť sa rakoviny. Rakovinové útvary zmizli za menej ako 3 týždne a po 2 mesiacoch rastlina získala kvitnúci vzhľad. Všetky ostatné vrúbľované rastliny bez cievkovej antény uhynuli do 30 dní. Lachowski vo svojej knihe uvádza fotografie zachránenej rastliny po 2 mesiacoch, 6 mesiacoch a 1 roku. O tri roky neskôr sa pod vplyvom tej istej pôvodnej cievky rastlina zmenila na veľmi pôsobivý exemplár.

Lachowski, povzbudený úspechom experimentu s pelargóniou, vyrobil slučky z medeného drôtu, ktoré sa dali omotať okolo pása, krku, lakťov, zápästí, kolien a členkov osoby alebo zvieraťa, a zistil, že ak na to bude dostatok času, dôjde k výraznej úľave bolestivých symptómov.

Ak sa tieto jednoduché cievky neustále nosia, ovíjajú sa okolo určitých častí tela, môžu aktivovať odolnosť buniek a posilniť imunitné reakcie, čo je potrebné na ochranu pred patogénmi.

Následne, keď sa na verejnosť dostali správy o úspechu „Lachowského antény“, mnohí Európania si ich chceli kúpiť pre seba a ľudia museli často čakať niekoľko mesiacov kvôli veľkému počtu objednávok.

Jedným z hlavných vysvetlení účinnosti a liečivej sily obľúbených medených náramkov je skutočnosť, že tieto náramky fungujú ako Lachowského cievky (nepočítajúc efekt medených stôp, ktorý tiež pomáha). Aby sa dosiahol efekt opísaný Lachovským, je veľmi dôležité, aby cievka (alebo náramok) bola otvorená a vyrobená z medi. Uzavreté krúžky jednoducho nefungujú.

Multivlnový žiarič (oscilátor) (MVO)

Vydanie anglickej verzie knihy Georgea Lachowského „The Secret of Life“ na vrchole druhej svetovej vojny zostalo nepovšimnuté a nezískalo veľa ohlasov. Ale napriek tomu pôsobivé výsledky dosiahnuté pomocou jeho úžasného multivlnového oscilátora pritiahli pozornosť celého sveta.

Do roku 1941 sa Lachowsky presťahoval do New Yorku, aby unikol pred nacistickou okupáciou Francúzska. Mark Clement vo svojej knihe „Waves That Heal“ opísal, koľko ľudí a organizácií sa pokúsilo nadviazať kontakt s Lachowským v nádeji, že zarobia peniaze pomocou terapie MVO.

Niekoľko nemocníc v New Yorku ponúklo Lachowskému spoluprácu v nádeji, že otestujú jeho zariadenie v experimentálnych podmienkach. Pozoruhodné výsledky sa dosiahli po 7 týždňoch klinického používania jeho prístroja v New York City Hospital a po spoločných skúškach s renomovaným urológom z Brooklynu v lete 1941.

Neskoršie vydanie Tajomstva života podrobne opisuje mnohé z týchto prípadov. Ale na prvý pohľad tak sľubne sa vývoj používania MVO v Amerike rýchlo obmedzil po nečakanej smrti Lachowského v New Yorku v roku 1942 vo veku 73 rokov. Jeho vybavenie bolo odstránené z nemocníc a pacientom bolo povedané, že tento typ terapie sa už neponúka. Okrem opísanej krátkej epizódy testovania v New Yorku zostalo Lachowského dielo americkej verejnosti neznáme. Dokonca aj pôsobivé výsledky štúdií v New Yorku boli rýchlo zabudnuté. A je veľmi nepravdepodobné, že by sa to stalo bez cudzej pomoci. S najväčšou pravdepodobnosťou niekto, kto chcel zostať v anonymite, „pomohol“ poslať Lachowského MVO do zabudnutia.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie