Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

O škodlivosti ultrazvuku

alegroŠtúdie ukazujú, že pri deťoch, ktoré boli vystavené ultrazvuku sa úroveň perinatálnej (počas pôrodu) úmrtnosti zvyšuje štvornásobne, zvyšuje sa riziko poranenia mozgu, dyslexia, často býva oneskorený vývoj reči, zvýšená možnosť epilepsie a problémy v učení.

Fakty o nebezpečenstvách použitia ultrazvuku na deťoch:

 • V skupine, ktorá sa podrobila vyšetreniam ultrazvukom sa perinatálna úmrtnosť zvýšila štvornásobne. (Výskum s účasťou 2475 žien pod vedením Davies et al., 1993, Midwifery Today)

 • Výskum z r.1984 ukazuje, že u detí vystavených ultrazvuku sa častejšie rozvinula dyslexia a dvakrát častejšie sa vyskytol oneskorený rozvoj reči z neznámych dôvodov. (Stark et al 1984, Midwifery Today, z randomizovanej kontrolnej štúdie: „Vplyv častého použitia ultrazvuku v tehotenstve“)

 • Deti mužského pohlavia, ktoré boli vystavené pôsobeniu ultrazvuku, mali najčastejšie sklony k poškodeniu mozgu. (Journal Epidemiology, december 2001)

 • Pri deťoch vystavených ultrazvuku je väčšia pravdepodobnosť vzniku epilepsie a výskytu problémov pri učení. (referátový časopis, Ultrasound Abstracts)

 • Deti mužského pohlavia, ktoré podstúpili dve alebo viac vyšetrení ultrazvukom, boli o 32 % viac náchylné k patologickej ľavorukosti (čo zvyšuje pravdepodobnosť poškodenia mozgu). (referátový časopis, Ultrasound Abstracts)

 • Už po štyroch hodinách od ultrazvukového vyšetrenia dochádza u cicavcov k dvojnásobne zvýšenej úmrtnosti buniek a rýchlosť delenia buniek sa znižuje o 22 %. Vedci sa domnievajú, že výsledky sú podobné aj u ľudí. (referátový časopis, Ultrasound Abstracts)

 • Riziko potratu výrazne stúpa u žien, ktoré prevádzajú ultrazvukovú diagnostiku viac ako 20 hodín týždenne. (Taskinen et al., 1990, Midwifery Today)

 • Deti so závažným ochorením, ktoré boli vystavené ultrazvuku, umierali častejšie ako deti, ktoré neboli vystavené takému vplyvu a mali závažné ochorenie. (Midwifery Today)

 • 1_beremennost_uziDeti s vadou oneskoreného rastu vystavené pôsobeniu ultrazvuku, boli trikrát častejšie umiestňované na jednotku intenzívnej starostlivosti ako deti s vadou oneskoreného rastu, ktoré ultrazvuku vystavené neboli. (Midwifery Today)

 • U žien vyšetrených ultrazvukovou diagnostikou sa zdvojnásobuje riziko predčasného pôrodu. (Lorenz et al., 1990, Midwifery Today)

 • Vedci, ktorí vyvinuli ultrazvuk, priznávali možnosť rizík v dôsledku jeho používania a odporúčali jeho používanie vo vzťahu k deťom až od 3 mesiacoch veku dieťaťa. (Midwifery Today)

 • Bunky, ktoré boli podrobené jednej dávke ultrazvuku, vykazujú abnormálne vlastnosti desať generácií po ožiarení. (Midwifery Today)

 • Ultrazvuk má tiež vplyv na odhadovanú hmotnosť plodu, hmotnosť orgánov, imunitný systém a krvné doštičky, ktoré umožňujú zrážanie krvi. Výskumní pracovníci sa domnievajú, že objavenie problémov spojených s použitím ultrazvuku – vrátane možností rakoviny, leukémie a vrodených chýb – môže trvať až 20 rokov. (referátový časopis, Ultrasound Abstracts, z randomizovanej kontrolnej štúdie: „Vplyv častého použitia ultrazvuku v tehotenstve „)

 • U myší vystavených vplyvu ultrazvuku nastáva spomalenie mozgových funkcií a zníženie pohybových a zmyslových schopností. („Vplyv expozície plodu pomocou ultrazvuku na správanie dospelých myší.“)

 • V dôsledku kavitácie s ultrazvukom sa zvyšuje produkcia voľných radikálov v plodovej vode a v krvnej plazme. To tiež prispieva k pravdepodobnému mechanizmu poškodenia DNA. (Crum et al., 1987, Ellisman et al., 1987)

 • Pretože deti majú predĺženú formu hlavy, ultrazvukové žiarenie je zosilnené a môže spôsobiť, že niektoré časti mozgu môžu podstúpiť intenzitu žiarenia príliš vysokú. („Obozretný postup pri získavaní snímok plodu a novorodenca s ultrazvukom“, Kenneth Taylor, M.D)

 • Intenzita ultrazvuku meraná v maternici dosahuje 100 decibelov, to je intenzita zvuku ekvivalentná na nástupišti v metre v čase priblíženia sa vlakovej súpravy, keď s piskotom bŕzd zastavuje. Tento fakt bol zistený výskumom v roku 2001 pomocou ultrazvukových snímačov zameraných na miniatúrny hydrofón umiestnený v maternici ženy. Ako už bolo uvedené jedným autorom, niektorí operní speváci dokážu rozbiť sklo so zvukom svojho hlasu, a to je len príklad toho, ako funguje pomalá zvuková vlna, ale v ultrazvuku sú použité ultra vysoké frekvencie bombardujúce dieťa s extrémne vysokou rýchlosťou. (New Scientist)

Snáď najviac ironická a odôvodnená je citácia od jedného z členov lekárskej elitnej Yale, Dr. Kennetha Taylora, doktora medicíny, profesora diagnostickej rádiológie a vedúceho ultrazvukovej katedry Yale Medical School, ktorý hovorí: „Ja by som nenechal nikoho s ultrazvukovou sondou priblížiť sa k hlave môjho dieťaťa … „

 • Pred 17 rokmi bol výskyt autizmu u novonarodených detí v pomere 1 na 10 000 pôrodov. Dnes, napr. u detí v USA, je pomer 1 na 110 pôrodov. Stúpajúci trend výskytu autizmu je vo všetkých priemyselne rozvinutých krajinách. V auguste 2006 neurofyziolog prof. Paško Rakič (člen Národnej akadémie vied Spojených štátov, prezident spoločnosti neurovied, profesor neurológie a neurobiológie na univerzite v Yale) oznámil výsledky výskumu účinku pôsobenia ultrazvuku na gravidné myši. V mozgu potomkov pokusných zvierat sa ukázali poškodenia podobné tým, ktoré sú v mozgoch ľudí s autizmom.

Skupina pod vedením prof. Paška Rakiča vystavila myši v posledných troch dňoch gravidity ultrazvukovému vyšetreniu rôznych časových dĺžok s prístrojom, ktorý sa bežne používa pri vyšetrení ľudí. Potom vedci v mozgu novonarodených myší hľadali určité neuróny, ktoré sa v priebehu troch dní pred pôrodom zvyčajne presunú do určitej časti mozgu. Mozog skúmaných myší nemal žiadne viditeľné abnormality, jeho rozmer bol štandardný. Ale u všetkých zvierat, ktoré boli vystavené ultrazvuku po dobu 30 min. a viac, sa takzvané neuróny E16 nepremiestnili do daného umiestnenia v mozgovej kôre. Akoby zablúdili v hlbších vrstvách šedej hmoty. Počet zblúdilých neurónov rástol úmerne so zvyšujúcou dĺžkou ultrazvukového vyšetrenia. Niektoré bunky sa neskôr objavili až v spodných vrstvách bielej hmoty a v týchto bunkách boli už zmenené chemické charakteristiky a preto tieto bunky už nemôžu plniť svoju funkciu.

 • 02Niekoľko výskumov dokázalo zvýšený výskyt autizmu medzi novorodencami u žien s vyšším vzdelaním a s vyšším materiálnym zabezpečením, ktoré im umožnilo kvalitnejšiu predpôrodnú starostlivosť, vrátane väčšieho počtu ultrazvukových vyšetrení. (Durkin, Van Meter 2010, Vindham 2009, Maenner 2009, Fontana 2010).

 • Úrad pre potraviny a liečivá (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) agentúra Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA, varovala v roku 2004 štúdiou „Ultrazvuk je forma energie a laboratórne štúdie ukazujú, že aj pri nízkej úrovni môže mať fyzický vplyv na tkanivá, ako sú náhle výkyvy a zvýšenie teploty.“

Keďže opakované výskumy dokázali, že zvýšená teplota spôsobená ultrazvukom poškodzuje mozog embria laboratórnych krýs a iných cicavcov, je logické predpokladať, že to tiež môže poškodiť ľudský mozog.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie