Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Konzumácia alkoholu rodičmi pred počatím dieťaťa zvyšuje riziko srdcových chorôb budúceho potomstva

Budúci otcovia by sa mali vzdať alkoholu minimálne šesť mesiacov pred počatím. Čínski vedci varujú, že konzumácia alkoholu mužmi zvyšuje riziko srdcových chorôb u potomstva o 44 %.

Muži, ktorí plánujú mať deti, by sa podľa vedcov z Centrálnej južnej univerzity v Číne mali vzdať alkoholu najmenej šesť mesiacov pred počatím. V opačnom prípade hrozí riziko srdcovej vady dieťaťu. Štúdia bola uverejnená v časopise European Journal of Preventive Cardiology.

Alkohol je známy teratogén a jeho konzumácia počas tehotenstva môže viesť k mnohým malformáciám vrátane fetálneho alkoholového syndrómu. Nie sú však dostatočné údaje o tom, ako jeho použitie pred počatím ovplyvňuje riziká vývoja plodu. Niektoré štúdie ukázali, že konzumácia alkoholu matkou môže zvýšiť riziko srdcových chorôb u budúceho dieťaťa.

Predchádzajúce štúdie účinkov alkoholu na riziko rozvoja srdcových chorôb boli zamerané na matky. Teraz sa vedci rozhodli venovať pozornosť otcom.

Vedci preskúmali 55 vedeckých prác o zdraví takmer 350 tisíc detí z rôznych krajín. U 42 000 detí boli objavené vrodené srdcové choroby. Analýza faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť riziko, ukázala, že konzumácia alkoholu rodičmi v období pred počatím tu hrala dôležitú úlohu.

Pravidelná konzumácia alkoholu po dobu troch mesiacov pred počatím zo strany otcov zvýšila riziko srdcových chorôb u dieťaťa o 44 %, zo strany matky o 16 %.

Pravidelná konzumácia viac ako piatich dávok alkoholických nápojov mužmi zvýšila riziko o 52 %. Riziká vyplývajúce zo strany žien zostali rovnaké.

Keď páry plánujú mať dieťa, mali by sa muži zdržať konzumácie alkoholu najmenej šesť mesiacov pred počatím, varujú vedci. Odporúčajú však ženám aj mužom, aby sa vzdali alkoholu ešte skôr, pretože vplyv konzumácie alkoholu pre počatím je zatiaľ málo preskúmaný a predpokladá sa, že má oveľa väčší devastujúci účinok na zdravie potomstva.

„Pitie alkoholu zo strany potenciálnych rodičov predstavuje vysoké riziko nielen pre to, že sa narodí dieťa s ochorením srdca, ale tiež spôsobuje vážne poškodenie ich zdravia,“ varuje Dr. Jiabi Qin.

Väčšina vrodených srdcových vád narušuje tok krvi v ňom alebo v krvnom obehu. Spomedzi malformácií najčastejšie spôsobujú detskú úmrtnosť.

Srdcové defekty sa nachádzajú u každého stého novorodenca. Ich príčinou sú genetické aj vonkajšie faktory. Riziko sa zvyšuje pri infekciách u matky počas prvého trimestra tehotenstva, chronických chorobách matky, staršom veku jedného z rodičov, ako aj prítomnosť zlých návykov u jedného alebo oboch rodičov.

Najbežnejšou patológiou u dievčat je otvorený arteriálny prietok, defekt predsieňového septa, interventrikulárny defekt septa. U chlapcov – aortálna stenóza, zúženie aortálneho lúmenu, transpozícia veľkých ciev.

Príznaky závisia od typu defektu, niektoré môžu zostať bez povšimnutia počas celého života. Môžu tu byť srdcové šelesty, bolesť v srdci, zmodranie kože a sliznice, dýchacie ťažkosti.

Väčšina srdcových vád vedie k srdcovému zlyhaniu. Zvyšujú tiež riziko rozvoja pneumónie, srdcových záchvatov, angíny pektoris, anémie a bakteriálnej endokarditídy. Jedinou liečbou je často chirurgická liečba.

Nie je jasné, ako presne alkohol zvyšuje riziko srdcových chorôb. U mužov sa zdá, že ovplyvňuje stav spermií. Okrem toho môžu do veci zasiahnuť akékoľvek nezohľadnené faktory.

Vedci varujú, že ich štúdia by sa nemala používať na stanovenie „bezpečnej“ dávky alkoholu.

„Hlavné mechanizmy spájajúce konzumáciu alkoholu rodičmi a vrodenými srdcovými vadami u detí nie sú jasné a vyžadujú si ďalší výskum. Aj keď naša analýza má obmedzenia – napríklad sme nezohľadnili, ktoré konkrétne nápoje sa konzumovali – napriek tomu naznačuje, že pri plánovaní rodiny by sa mali muži aj ženy vzdať alkoholu,“ hovorí Dr.Qin.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319874530

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie