Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ja som zodpovedný za následky svojich činov

„Samozrejme, bol som a zostal som snílkom (aj keď opatrnejším), ktorý sa snaží v ľuďoch vidieť len to dobré! To neznamená, že som bol slepý, len som dúfal a veril, že takmer každý má aspoň niečo v sebe svetlé, aj keď ešte len v zárodku, a že človek potrebuje pomoc, aby to v sebe uvidel a ubezpečil sa, že z toho vzplanula malá iskrička so silným svetlom, ktoré z človeka navždy vyženie temnotu!

Vždy som veril a stále verím, že nikto by nemal byť zbavený možnosti voľby, že by nemal byť zbavený svojho práva na správnu voľbu. Vždy som hovoril, že ak ti deväťdesiatdeväť ľudí urobilo zlo, neznamená to, že stý urobí to isté! Možno urobí, ale pokiaľ nedôjde k samotnej akcii, nemožno takého človeka označiť za odsúdeného na páchanie zla! Aj keď človek pomyslí na niečo „také“, je tu stále možnosť, že na poslednú chvíľu zmení názor a bude konať podľa svojho svedomia! Nemožno zavesiť takúto nálepku na človeka len za úmysel, lebo hodnotiť sa dá len samotný skutok, samotná akcia! A aj vtedy je potrebné brať ohľad na okolnosti!

To neznamená, že musíte niekomu odpustiť podlosť, zradu atď.! V žiadnom prípade! Na možnosť takéhoto činu je možné a potrebné byť pripravený, ba je žiaduce takýto čin alebo úkony aj znemožniť, ale v žiadnom prípade nevynášajte svoj rozsudok nad osobou vopred, len na základe skutočnosti že to MÔŽE, aj keby mu taká vec prebleskla mysľou.

Nikto nikdy nemôže zbaviť človeka PRÁVA VOĽBY! Samozrejme, túto voľbu môžu urobiť za človeka iní, ale aj bez ohľadu na to, človek SÁM túto voľbu niekoho iného akceptuje, aj napriek tomu, že neskôr si tento človek nájde ospravedlnenie tým, že bol k tomu donútený. Ale bez ohľadu na to, kto a prečo núti inú osobu niečo urobiť, toto „niečo“ stále robí osoba sama! Na druhej strane to v žiadnom prípade nezbavuje viny toho, kto si to vynútil, ale za svoje činy je zodpovedný aj vykonávateľ cudzej vôle!

Tak či onak, každý človek má právo voľby a nikto by mu toto právo nemal odopierať. Som o tom presvedčený, a preto svoje negatívne skúsenosti s niektorými ľuďmi nikdy nepremietam na iných. Až moja skúsenosť ma priviedla k pochopeniu, že nie každý človek STOJÍ ZA ŠANCU, aspoň tú šancu, ktorá sa objaví po absolvovaní kvalitatívnej zmeny v mozgu podľa mojej metódy. Človek MUSÍ SVOJIM ČINOM DOKÁZAŤ, že je hoden a až potom mi je jasné, či je pripravený alebo nie dostať nové vlastnosti a príležitosti. Nesnažím sa „hrať“ úlohu Boha, a to ani nie preto, že v Boha neverím, načo mám všetky dôvody, ale preto, že som ZODPOVEDNÝ za následky svojich činov! Ak dávam človeku nové vlastnosti a nové príležitosti a tento ich využíva na zlo, pre vlastný záujem, ctižiadostivosť, je jedno z akého dôvodu, tak je to moja zodpovednosť, keďže som to bol ja, kto dal tejto osobe na to nástroje!

Samozrejme, po prvých prípadoch takýchto deformácií som prijal takzvané preventívne opatrenia. Tieto opatrenia spočívali v tom, že ak človek, ktorý odo mňa dostal nové vlastnosti a príležitosti, čo i len pomyslí na niečo, čo prináša zlo, bude takýto program okamžite neutralizovaný. Ak sa to stane niekoľkokrát, znamená to, že takéto negatívne programy nie sú pre túto osobu náhodné, alebo že koná z „nerozumu“! A aj keď človek nekonal podľa svojho vlastného chápania, ale podľa niekoho iného, ​​potom v tomto prípade nie je situácia o nič menej nebezpečná, ale naopak, hovorí, že takáto osoba ešte nedorástla, aby mala také vlastnosti a schopnosti!

Tak či onak, v takýchto situáciách sa to, čo som vytvoril, automaticky eliminuje a zmizne aj bez mojej účasti, o čom som všetkých vopred informoval. Tiež som každému oznámil, čo považujem za prijateľné a čo nie, a prečo! Všetci teda odo mňa dostali nielen nové vlastnosti a príležitosti, ale aj „návod na použitie“, takže v tejto veci neboli žiadne nejasnosti. A ak človek po tom všetkom konal na strane zla, potom to naznačuje, že jeho činy boli vedomé a počítal s tým, že všetkých iba „straším“, že to, čo som vytvoril, zmizne, aby som im nedovolil konať podľa vlastného chápania!

Mnohí „z nejakého dôvodu“ veľmi rýchlo zabudli, že nové kvality a príležitosti dostali až po tom, čo som urobil kvalitatívnu premenu ich mozgu a podstaty, a to všetko nie je ich vlastný úspech! A zrejme si zároveň mysleli, že keď už TOTO majú a funguje to, tak kam TO môže zmiznúť! Veľmi mnohí veľmi rýchlo zabudli, že predtým NIČ nemali, ale po mojich činoch sa to objavilo! Táto skutočnosť „z nejakého dôvodu“ neupútala pozornosť takýchto „nešťastných filozofov“, ale mala! Vždy ma udivuje úbohosť myslenia takých ľudí, ktorí veria, že sú prefíkanejší a múdrejší ako všetci ostatní a že vedia „lepšie“ aj veci, o ktorých nemajú ani najmenšie pochopenie!

Nemal som však právo robiť unáhlene veľa záverov, pretože som stále nemal dostatok faktov, aby som mohol vyvodiť nejaké definitívne závery. Koniec koncov, len nedávno som začal prevádzať kvalitatívne zmeny v mozgu a podstate ľudí, ale svoje opatrenia som začal uplatňovať už po prvom negatívnom prípade. A je úplne jedno, s čím takíto „múdri ľudia“ rátali, s najväčšou pravdepodobnosťou „možno“, s tým, že ja sám neviem, o čom hovorím a čo robím, alebo oni „ len“ zabudli na to, ako získali nové vlastnosti a schopnosti, ktoré nikdy predtým nemali! Áno, v zásade je jedno, čo a ako si títo ľudia mysleli, dôležité je len to, že, žiaľ, vymenili skutočne cenné za iluzórne! ..

Ale v roku 1992 som mal ešte málo postrehov o ľuďoch, ktorí prešli transformáciou a ja som stále veril, že ľudia by mali smerovať ku svetlu a nie k zlu! Som o tom presvedčený aj teraz, ale … pozorovanie mojich študentov v USA štrnásť rokov po tom, čo prešli mojou školou, ukázalo, že mnohí na to nie sú PRIPRAVENÍ! …

Nikolaj Levašov „Zrkadlo mojej duše“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie