Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Finančné výhody absolútnej triezvosti

alkohol1Nie je žiadnym tajomstvom, že alkoholizácia ľudí je trhom s obrovským objemom. Producenti a obchodníci získavajú veľké zisky a štát v konečnom dôsledku veľké straty.  Pokiaľ začnú ľudia žiť triezvo, tak sa viac finančných prostriedkov dostane do reálnej ekonomiky.

V roku 2013 bolo v Rusku spotrebiteľmi vydaných na alkohol okolo 2 trilióna rubľov. Pre porovnanie, tak napríklad príjmová časť rozpočtu Ruskej federácie – 12,86 trilióna rubľov. To je jedna šestina príjmov celej krajiny. Je zrejmé, že táto obrovská suma stojí za informačným terorom vo forme propagovania a programovania ľudí. Oklamaný národ si platí svoje vlastné programovanie a programovanie svojich vlastných detí, výsledkom čoho je dobrovoľná intoxikácia a degradácia.

V Rusku odborníci vypočítali ekonomické škody pre štát v pomere 1 : 6. To znamená, že každý vynaložený rubeľ na nákup alkoholických nápojov prináša stratu 6 rubľov pre štát. To je asi 12 triliónov rubľov ročne. Tieto prostriedky sa vynakladajú na boj s trestnou činnosťou, zadržiavanie väzňov, lekársku starostlivosť, odstraňovanie škôd spôsobených vo výrobnom procese, škôd spôsobenými nesprávnymi riadiacimi rozhodnutiami, atď.

Aby sa ľudia veľmi nezaujímali o zisky záujmových skupín, tak je do podvedomia verejnosti implementovaný názor, že alkoholový priemysel prináša veľké peniaze do štátnej pokladnice a vytvára množstvo pracovných miest. Tento názor, veľmi jemne povedané, je nepravdivý. V Rusku roku 2012 a 2013 príjem z daní zo všetkého alkoholu bol 64  a 67 miliárd rubľov, čo predstavuje 1/200, alebo 0,49 % z príjmovej časti rozpočtu. Tržby z predaja 1/6 z rozpočtu a príjem do rozpočtu 1/200.

Teda v prípade zavedenia triezvosti v Rusku, krajina získa do dodatočných príjmov ešte jeden rozpočet, ktorý sa prejaví bezpečnosťou každého človeka na uliciach, zdravím obyvateľstva, väčším objemom peňazí vložených do reálnej ekonomiky v krajine, väčšou tvorivosťou a kreativitou ľudí v celej sfére života, od vlády cez úradníkov, pracovníkov, atď.

Open Hand Raised, Stop Alcohol Sign PaintedEkonomika krajiny získa od obyvateľstva od 3 do 6 triliónov rubľov – výdavky  obyvateľstva na všetky jedy, pretože alkohol spôsobuje aj zvýšenú spotrebu tabaku, narkotík, atď. Týmto spôsobom je možné nielen ozdraviť národ, čo je obrovská devíza do budúcnosti, ale aj pozdvihnúť ekonomiku krajiny razantným spôsobom.

Podľa štatistického úradu v roku 2012, obyvatelia použili v priemere 1/3 svojich príjmov na alkohol a tabak. To znamená, že človek, ktorý prestane konzumovať alkohol a tabak, zvyšuje priamo svoju životnú úroveň a úroveň svojej rodiny o značný podiel.

Triezvosť prinesie krajine zvýšené príjmy aj vďaka menším výdavkom na odstraňovanie škôd spôsobených konzumáciou alkoholu. Triezvosť šetrí každému človeku peniaze, zdravie a uľahčuje život jemu, jeho rodine a priateľom.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferakub.info

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života!

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie