Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Falošne pozitívne výsledky prenatálnych genetických testov vedú niektoré ženy k potratom

FDA – Úrad pre potraviny a liečivá v USA varuje, keďže ženy potratili zdravé deti kvôli falošne pozitívnym prenatálnym genetickým skríningovým testom

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) varuje, že niektoré prenatálne skríningové testy používané na zistenie genetických abnormalít majú vysokú falošne pozitívnu mieru a výsledky týchto testov privádzajú niektoré ženy k potratu.

Jadrom problému sú neinvazívne prenatálne skríningové testy (NIPS), ktoré sa používajú na posúdenie rizika genetickej abnormality dieťaťa, a nie na definitívne potvrdenie alebo vylúčenie jednej z nich. Laboratóriá však často tvrdia, že sú veľmi presné a spoľahlivé a ženy sa na základe ich výsledkov rozhodujú o živote a smrti svojho dieťaťa.

FDA uviedol, že je „znepokojený tým, že tieto tvrdenia nemusia byť podložené silnými vedeckými dôkazmi,“ a že pri skríningu zriedkavých chorôb, ako sú mikrodelecie, existuje obzvlášť vysoká pravdepodobnosť falošne pozitívnych výsledkov.

Agentúra tiež poznamenala, že si je vedomá toho, že ženy mali potraty len na základe výsledkov týchto testov. Varovali, že neexistuje spôsob, ako zistiť, či má dieťa skutočne genetickú abnormalitu zistenú pri skríningu bez získania potvrdzujúceho diagnostického testu. V niektorých prípadoch môže skríningový test indikovať prítomnosť genetickej abnormality, len aby diagnostický test neskôr zistil, že neexistuje.

Ženám sa nehovorí, že pozitívne výsledky nie sú veľmi presné

Časť problému spočíva v tom, že výsledky testov NIPS sú skutočne presné, keď sú negatívne. V skutočnosti majú 99,9 % šancu, že budú presné s negatívnymi výsledkami. Keď sú však výsledky pozitívne, úroveň presnosti je oveľa nižšia v závislosti od príslušnej anomálie a mnohé ženy si túto skutočnosť neuvedomujú.

Spomedzi všetkých zaujatostí bola spoľahlivosť testov na zistenie Downovho syndrómu s pozitívnymi výsledkami najvyššia na úrovni 90 %, čo znamená, že stále existuje nápadná 10 % šanca na získanie falošne pozitívneho výsledku. Pri iných poruchách sú čísla oveľa horšie. Napríklad pre mikrodelečnú poruchu, ako je Dee Georgeov syndróm, ktorý spôsobuje oneskorené osvojenie jazyka a srdcové chyby, FDA poznamenáva, že pozitívna prediktívna hodnota sa pohybuje od 2 % do 30 %. Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov preto neodporúča používať tieto testy na detekciu mikrodelécií.

Podľa FDA bolo oznámenie vyvolané zvýšeným využívaním testov NIPS a „obavami, ktoré vyvolali nedávne správy v médiách“.

Možno sa aspoň čiastočne odvolávajú na správu New York Times z 1. januára, ktorá hlásila že mikrodelečné testy majú 85 % falošne pozitívnych výsledkov. Genetik citovaný v článku uviedol, že vedeli o žene, ktorá potratila svoje dieťa kvôli výsledkom a keď sa výsledky následných testov neskôr vrátili, dieťa bolo v skutočnosti zdravé.

V rozhovoroch so 14 pacientmi, ktorí dostali falošne pozitívne výsledky pre genetické poruchy, publikácia zistila, že viac ako polovica z nich uviedla, že nikdy nedostali žiadne informácie o možnosti falošne pozitívnych výsledkov, a päť z nich opísalo postoj svojich lekárov k výsledky testu ako „konečný“.

Ďalší článok v Boston Globe citoval lekára, ktorý diskutoval o troch potratoch po nepotvrdených pozitívnych výsledkoch týchto testov.

The Times tiež zistili, že mnohé brožúry pre pacientov a lekárov od populárnych testovacích spoločností nespomínajú možnosť falošne pozitívnych výsledkov a iba jedna uvádza, ako často test dáva falošne pozitívny výsledok.

Vzhľadom na to, že jedna tretina všetkých tehotných žien v Spojených štátoch podstupuje tieto testy ročne a mnohé ženy sa rozhodujú o tom, či ukončiť tehotenstvo na základe výsledkov, tento podvod musí skončiť a spoločnosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa musia viac zaoberať obmedzením týchto testov.

Cassie B.

https://www.naturalnews.com/2022-04-27-fda-warning-abortion-false-positive-genetic-screening.html

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie