Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Co se děje s člověkem při meditaci?

meditation5O meditacích jsem už psal několikrát, ale chtěl bych upozornit na jeden základní detail, kterého jsem se ještě zatím nedotknul.

Při jakémkoliv tipu meditace se člověk nějakým způsobem otevírá, … vzniká tu tedy otázka: čemu!? Obyčejně se mluví o proudech kosmické „energie“ nebo „životní síly“ Midgard-Země, nebo o obou zároveň! Za první, „guru“, který hovoří o „kosmických“ nebo jiných „energiích“, jen velmi nejasně chápou to, o čem tak sebevědomě hovoří. Celý problém je v tom, že ENERGIE JE POUZE VLASTNOSTÍ HMOTY A BEZ NÍ NEMŮŽE EXISTOVAT! Je to podobné jako například rychlost auta. Rychlost pohybu auta může být vyšší nebo nižší, v závislosti na síle motoru, ale… tato rychlost NEEXISTUJE jen tak sama o sobě, odděleně od auta! Rychlost – to je pouze veličina měrnosti přemisťování automobilu v prostoru!

Podobně je to s energií – je to také RYCHLOST, jen s tím rozdílem, že je to RYCHLOST KVALITATIVNÍ ZMĚNY SAMOTNÉ HMOTY! Hmota přechází z jednoho kvalitativního stavu do druhého, přičemž dochází ke změně samotné hmoty, jako třeba při hoření. Čím víc se počáteční stav hmoty liší od konečného stavu, tím větší je diference (rozdíl) ve vlastnostech i kvalitách mezi těmito dvěma stavy v této hmotě! Člověk se tyto KVALITATIVNÍ ROZDÍLY VE HMOTĚ naučil využívat a donutil tyto kvalitativní rozdíly dělat užitečnými pro něho i jeho oblíbenou práci. A pro svoje pohodlí si k tomu zavedl jednotku měrnosti. Není na tom nic špatného, ale nesmíme zapomenout na to, že ENERGIE – je konvenční jednotka vymyšlená člověkem!

Dále: o energii je možné hovořit pouze v případě, když jde o nevratné děje. Trochu vysvětlím pojem nevratné děje. Vezmeme například dřevo, uhlí, naftu, benzín atd. PŘI HOŘENÍ TĚCHTO MATERIÁLNÍCH OBĚKTŮ DOCHÁZÍ K TVORBĚ PLAZMY – POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH IONTŮ. Po úplném shoření zůstává popel, saze apod. Na kolik by si však člověk přál, pozůstatky po úplném shoření (ale i částečného) se nikdy nevrátí zpět do stavu polena, uhlí atd. Zejména takové děje se nazývají nevratnými! Člověk se naučil používat v mírových cílech (a nejen v těch) zejména nevratných dějů!

Tímto způsobem, při takovém scénáři je jasné, že při meditaci „prostupují“ skrz člověka proudy hmoty. Tato hmota je pro většinu lidí NEVIDITELNÁ, v lepším případě mohou lidé tuto hmotu cítit!

Ve skutečnosti dostala tato, pro obyčejné oči i moderní přístroje, neviditelná hmota název „temná hmota“ (dark matter), představuje však 90 % veškeré hmoty ve Vesmíru. Já nazývám tuto „temnou hmotu“ prvotními hmotami, a to pouze proto, že ta „temná hmota“ není VE SVÉM KVALITATIVNÍM SLOŽENÍ HOMOGENNÍ! Kdo by měl přání se s těmito prvotními hmotami seznámit detailně, mohu poradit, aby si dotyčný přečetl knihy „Nehomogenní Vesmír“, „Poslední apel lidstvu“ aj.

Tohle všechno jsem tu však „nastínil“ jen proto, aby bylo jasné, že při jakékoliv meditaci protékají lidským tělem proudy hmoty nebo proudy prvotních hmot, které mají různé vlastnosti a kvality, různé kvalitativní složení a úměrný vztah vůči sobě. Tímto způsobem PŘI MEDITACI SKRZ ČLOVĚKA PROTÉKAJÍ PROUDY PRVOTNÍCH HMOT RŮZNÉHO KVALITATIVNÍHO SLOŽENÍ A V RŮZNÝCH POMĚRECH! Tohle je základ důležitosti toho, abychom mohli pochopit, co se vlastně děje s člověkem při meditaci!? Dochází tedy k následujícímu…

Skrz člověka začínají protékat proudy „temné hmoty“ – prvotních hmot. Z toho se od 70 do 90 % těchto proudů KVALITATIVNĚ NESHODUJE SE SAMOTNÝM ČLOVĚKEM ANI SE STRUKTUROU JEHO PODSTATY (ESENCE)! To znamená jen jedno – když člověk dostatečně dlouho a intenzívně medituje, tak se všechny jeho struktury ucpávají nežádoucími prvky (toxiny) a v menším nebo větším měřítku se začínají rozrušovat! Takže, místo evolučního skoku, člověk v době meditace získává opačný efekt – ztrátu evolučních kroků získaných v minulých životech. Někdo může vznést otázku – proč „energie“ Vesmíru přivádí k intoxikaci a k evolučním ztrátám? Všechno je to velmi jednoduché! Prvotní hmoty nebo „temná hmota“ nejsou ani dobré, ani špatné! Jakákoliv hmota nemůže být dobrá nebo špatná! Vesmírná Hmota může být POUZE KOMPATIBILNÍ NEBO NEKOMPATIBILNÍ S ŽIVOU HMOTOU! Jestliže jsou proudy Vesmírné hmoty kvalitativně harmonické se strukturou živé hmoty – v tom případě je všechno v pořádku! Jestliže jsou však proudy Vesmírné hmoty kvalitativně neslučitelné se strukturou živé hmoty – v tom případě dochází k intoxikaci živé hmoty.

Dokonce i při úplné kvalitativní harmonii pramenů mezi Vesmírnou hmotou a živou hmotou dochází k poškození živé hmoty v případě, že síla procházejících pramenů Vesmírné hmoty je veliká. Například, lidská nervová soustava pracuje se slabými iontovými proudy, v důsledku stimulace receptorů na nervových zakončeních mění koncentraci sodíku a draslíku podél myelinové pochvy neuronových procesorů – axonů. Slabé proudy řídí i práci srdce. Ale když skrz člověka pustíme miliony voltů, jeho tělo při tom jednoduše shoří. Uhození bleskem – je tomu vizuálním potvrzením. Takže, jestliže síla proudů prvotních hmot převyšuje propustné schopnosti živé hmoty, dochází k jejímu poškození a při dosažení určité kritické úrovně, dochází ke smrti živé hmoty. Takže jak se říká – jak do čela, tak i po čele, velký rozdíl tam není!

Samozřejmě, různí lidé mají i různé kvality, takže jednomu člověku jedna a ta samá meditace uškodí méně a jinému více. Ale podstata zůstává stále stejná! Potom tu ale vzniká následující otázka: Proč se po celém světě objevilo tolik různých „guru“, kteří učí lidi meditovat a přitom jim slibují „duchovní“ růst? A velké množství lidí se nechá nachytat na tuto lež! Mozky lidí jsou tak vymyté, že skoro nikdo nezadá z toho vyplývající zřejmou otázku! Když v černobílém televizoru zvýšíme tok proudu, nestane se tím barevným televizorem! V lepším případě shoří pouze televizor, v tom horším – shoří s televizorem úplně všechno!

A tak stovky milionů lidí na celém světě meditují různými způsoby, a když si uvědomíme, že modlitba je také určitý typ meditace, v tom případě se těch lidí najde na několik miliard! Lidé ale meditují nejeden rok a nejedno století, ale … co vlastně lidé dostali ze slibovaného duchovního růstu, ráje atd.? Zdá se, že vůbec nic!

Nikolaj Levašov „Zrcadlo mé duše. Díl 2“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie