Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Čo má značný vplyv na to, aké dieťa sa vám narodí

Pri zlúčení vajíčka a spermatozoidu, dôjde k prudkému energetickému vzplanutiu, ktoré dosiahne ďalšie úrovne planéty – éterické, astrálne a mentálne. V závislosti od toho, akú úroveň tento energetický „výboj“ dosiahne, taká podstata z éterických, astrálnych alebo mentálnych rovín planéty do budúceho dieťaťa vojde.

Čo ovplyvňuje amplitúdu tohto energetického výboja?

1. Genetika rodičov.

2. Úroveň ich duchovného vývoja.

3. Geografická poloha miesta počatia.

4. Poloha hviezd a planét nad miestom počatia.

5. Emocionálny stav rodičov v čase počatia.

6. Prítomnosť rôznych jedov v organizme rodičov v čase počatia – alkohol, nikotín, drogy atď. …

7. Ekologický stav životného prostredia, v ktorom rodičia žijú.

Čím zdravšia je genetika rodičov, tým väčšia je amplitúda tohto energetického výboja. Povrch planéty má oblasti pozitívnej, negatívnej a neutrálnej energie. Preto v závislosti od toho, akú energetiku má miesto počatia, bude amplitúda energetického výboja rôzna. Pozitívna energia zvyšuje amplitúdu výboja, záporná energia znižuje túto amplitúdu.

Z Kozmu z hviezd a planét na Zem prúdia toky energie, ktoré môžu byť pozitívne aj negatívne. Okrem toho, rôzne typy genetiky reagujú rôzne na toky energie prichádzajúce z vesmíru a z planéty. Rovnaké energetické toky môžu pozitívne ovplyvniť jeden druh genetiky a negatívne ovplyvniť iný. Pre každý typ genetiky existujú priaznivé zóny povrchu planéty a zóny negatívneho vplyvu.

Ak rodičia prežívajú hlboké a silné pocity v čase počatia, potom ich láska vytvára silný nárast pozitívnych emócií, ktoré zase zvyšujú amplitúdu nárastu energetického výboja. Ak rodičia nemajú hlboké a silné pocity a je prítomná iba fyziologická príťažlivosť, potom sa amplitúda výboja zlúčením zárodočných buniek nezmení.

Ak dôjde k počatiu v dôsledku rozvratného sexuálneho života rodičov, potom bude amplitúda energetického výboja ešte oveľa nižšia …

Drogy, alkohol, nikotín a ďalšie jedy prítomné v organizme rodičov vytvárajú silné negatívne pole, ktoré potláča tento energetický výboj. A ak boli organizmy rodičov vystavené týmto jedom po dlhú dobu, výboj počas počatia vzniká tak slabý, že môže dosiahnuť iba úroveň dolnej astrálnej alebo éterickej úrovne. V tomto prípade sa vtelí podstata nízkej úrovne rozvoja a narodené dieťa bude mentálne neplnohodnotné.

Zlý ekologický stav životného prostredia vedie k oslabeniu organizmov rodičov a oslabené zárodočné bunky počas zlúčenia nemôžu vytvoriť plnohodnotný energetický výboj.

Podstata vstupujúca do oplodneného vajíčka pri počatí má zložitú organizáciu éterických, astrálnych a mentálnych tiel. Zygota – oplodnená bunka má najjednoduchšiu štruktúru jednobunkového organizmu a iba éterické telo (s výnimkou fyzického). Kvalitatívne sú štruktúry podstaty a oplodnenej bunky také odlišné, že ich koordinácia v tejto forme nie je možná. Oplodnená bunka musí prejsť určitým vývojom, kým jej kvalitatívna štruktúra éterického a naakumulovaného astrálneho tela získa možnosť koordinácie s podstatou…

Nikolaj Levašov „Posledný apel ľudstvu“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie