Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Boris Bolotov o skutočných vodcoch

„Niekedy, keď som choval akvarijné ryby, sledoval som ich ako plávajú v húfe – stáde. Zaujímalo ma, prečo v stáde? V biológii sa tvrdilo, že stádovitosť je inštinkt. Inštinkt je však koncept, ktorý nám nedáva žiadne vysvetlenie.

A potom som si položil otázku: Čo sa stane, ak túto skupinu rozdelím na dve polovice? V akváriu je to veľmi jednoduché. Tí, ktorí tvrdili, že stádovitosť je inštinkt, by povedali, že dve stáda budú poháňané dvoma inštinktmi: ale to je omyl. Keď som skupinu rýb rozdelil na polovicu, všimol som si, že jedna skupina zostala stádom a plávala ako obvykle, iba v menšom množstve. A druhá sa rozišla rôznymi smermi. Nielen to, niektoré ryby sa obrátili hore bruchom a mierne pohybovali plutvami, iné smerovali hlavou nadol.

Ako som sa čoskoro presvedčil, v druhej polovici stáda došlo k úplnej strate orientácie v priestore. Tieto ryby som umiestnil do samostatnej nádrže a zostávajúci húf – stádo som opäť rozdelil na polovicu. Jav bol podobný predchádzajúcemu. Znova som chytil ryby, ktoré stratili svoju orientáciu a umiestnil som ich do vyššie uvedeného samostatného akvária.

Opakovane som rozdeľoval stádo, až kým som neidentifikoval rybu, ktorá viedla celé stádo. Nazval som ju lídrom. Ryba nebola príliš odlišná od ostatných rýb. Zrejme však mala nejakú zvláštnu vlastnosť, pretože keď som ju dal do osobitnej nádoby – skúmavky a vložil ju k ostatným, kde nebolo vodcu, okamžite sa okolo nej vytvorilo stádo. Spočiatku som nevedel, ako identifikovali svojho lídra – buď očami, alebo iným spôsobom. Uzavrel som skúmavku ale stádo sa sústredilo okolo lídra ako predtým, to znamená, že izolácia lídra od stáda nebola úspešná. Následne som lídra umiestnil do zvukovo izolačnej komory (termosky) a vytvoril som kovové bariéry. Všetko bolo zbytočné, stádovitosť okolo lídra zostala zachovaná.

Takto som zistil, že líder vlastní špeciálne žiarenie, ktoré som nazval biopoľom. Pri štúdiu neelektrického agenta magnetického poľa v toroidných magnetických jadrách som zistil, že biopoľe nie je nič iné ako deformácia medzi magnetickými siločiarami. Deformácia priestoru magnetickými poľami bola prvýkrát experimentálne potvrdená mnou a až v roku 1990 japonskými vedcami. Napriek mojej priorite (1961) sa tento účinok v literatúre nazýva Aeronov-Bohmov efekt, hoci som v roku 1958 predložil žiadosť o objave a využití biopolí.

Celá biosféra sa vyvíja a spravuje prostredníctvom vedúcich štruktúr… Napríklad sme vykonali nasledujúci experiment: umiestnili sme ryby – lídrov do úzkeho nepriehľadného kontajnera a posúvali sme ho tak, aby sa ryba líder násilne posúvala zadom napred. A čo sa stalo? Celé stádo, hoci nemohli vidieť skrytého lídra, sa stále snažilo zopakovať jeho nútené pohyby, tiež sa snažilo pohybovať zadom napred. Očividne sa informácie od zajatého a skrytého lídra prenášali určitými bioenergetickými kanálmi, ale široký a otvorený výskum týchto informačných biologických mechanizmov bol u nás zlomyseľne zakázaný, aby tí, ktorí po stáročia tieto informačné biologické mechanizmy poznajú a používajú, mohli zvyšok ľudstva „strihať ako baranov“.

V ľudskej spoločnosti sú pozorované rovnaké štruktúry vedenia. Ľudia sa tak, alebo onak zjednocujú okolo vodcov veľakrát bez toho, aby si to uvedomovali. A postavenie vodcu sa odráža v pozícii celej komunity. Ak je skutočný líder potlačený, ponížený, nemôže normálne žiť a tvoriť – nevyhnutne tí, pre ktorých je vodcom, nebudú harmonicky organizovaní a nebudú schopní normálne žiť a pracovať. Preto existuje boj za líderstvo a boj s lídrami.

Každý kolektív má skutočných lídrov (ľudí, ktorí energeticky koncentrujú a posúvajú dielo), hoci formálni lídri môžu zastávať ich pozíciu. Ak sa sústredia do tvorivého kolektívu skutočný lídri a tí sú medzi obyčajnými robotníkmi aj inžiniermi, malá skupina ľudí úspešne nahradí celý projektový inštitút.“

Profesor Boris Vasilievič Bolotov, autor viac ako 600 vynálezov a patentov.

Kniha od Borisa Bolotova – „Zdravý člověk v nezdravém světe

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie