Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Antibakteriálne vlastnosti šungitu

Vedci z University of Tartu v Estónsku si stanovili za cieľ identifikovať antibakteriálne účinky šungitovej vody a vyvinúť metódu na získanie najúčinnejšej šungitovej vody.

MATERIÁLY A METÓDY:

Stanovili rôznymi spôsobmi (čas namáčania, destilovaná voda alebo minerálna voda, s ohrievaním alebo bez zahrievania) účinok šungitovej vody v pomere 1:10 na mikróby v čase (time-kill curve). Uskutočnili skríning rôznych foriem šungitovej vody voči mnohých mikróbov. Pri silnejšej šungitovej vode 3:7 sa účinok na rôzne mikróby porovnával v sedemnásobnom teste počas 24 hodín. Testovali vplyv v živnom médiu.

VÝSLEDKY:

Výluh šungitu 1:10 znížil mikrobiálnu koncentráciu suspenzie 2 000 CFU/ml baktérie E. Coli:

  • Za 20 minút znížil mikrobiálnu koncentráciu 5-krát.

  • Za jednu hodinu znížil mikrobiálnu koncentráciu 50-krát.

  • Za 2 hodiny bola voda úplne sterilná.

Pri skríningu vodného extraktu šungitu 3:7 sa zistilo, že nemá žiadny účinok proti Staphylococcus aureus a Candida albicans, zatiaľ čo baktericídny účinok bol efektívny vždy proti Pseudomonas aeruginosa, Esherischia coli a Streptococcus uberis, aj keď počet mikroorganizmov bol približne 100 000 CFU/ml. Baktericídna vlastnosť extraktu – výluhu nebola zaznamenaná v zložení živného média.

ZÁVER:

1. Šungitová voda je účinnejšia, ak sa pri príprave používa nahrievanie a viac šungitu.

2. Šungitová voda 3:7 zabíja E. coli * a S. uberis **, v menšej miere P. aeruginosa ***.

3. Šungitová voda je prírodná baktericídna látka (zabíjajúca mikróby) úzkeho spektra.

* E. Coli je črevná baktéria, ktorá môže spôsobiť okrem iného gastrointestinálne infekcie.

** S. Uberis je streptokok spôsobujúci zápal, ktorý sa vyskytuje všade v prostredí (patogénne baktérie).

*** P. Aeruginosa je rozšírený oportúnny patogén, t.j. patogén, ktorý môže spôsobiť infekcie u zvierat aj rastlín.

Zdroj: materiály vedeckej konferencie venovanej výročiu University of Tartu, z časopisu Estónskej asociácie lekárov Eesti Arst 2016.

Šungit: https://www.rinok.sk/Sungit-c2_0_1.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie