Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Alexej Savin o výskumoch vody

„Nás obzvlášť zaujímala práca s vodou. Je známe, že voda je základom všetkého živého. Pôsobí ako hlavný nosič informácií v prírode. Voda má pamäť. Voda je vďaka svojej štruktúre schopná zapamätať si informácie týkajúce sa svetla, zvuku, akéhokoľvek fyzického poľa, myslenia a bežné ľudské slovo a tiež ho archivovať alebo ho vymieňať s prostredím.

Vystavovali sme vodu rôznym typom vplyvu, ako sú hudba, obrazy, elektromagnetické žiarenie z televízie, myšlienky jednej osoby a skupín ľudí, modlitby, tlačené a hovorené slová. Výskumy dokázali, že voda reaguje na ľudské emócie, to znamená, že je to skutočne živým systémom. Kryštalická štruktúra vody pozostáva z klastrov (veľkých skupín molekúl). Ukázalo sa, že negatívne frázy a slová vytvárajú veľké zhluky alebo ich vôbec nevytvárajú, zatiaľ čo pozitívne, krásne slová a frázy vytvárajú malé, napäté zhluky.

Menšie zhluky udržujú pamäť vody dlhšie. Ak sú medzi klastrami príliš veľké medzery, môžu iné informácie ľahko preniknúť do týchto oblastí a zničiť ich integritu, čím informácie vymažú. Môžu tam vstúpiť aj mikroorganizmy. Napätá hustá štruktúra klastrov je optimálna na dlhodobé ukladanie informácií. Ukázalo sa, že každá molekula vody je schopná uchovať v sebe obrovské množstvo informácií. Výsledky nášho vedeckého výskumu prekonali všetky očakávania. Naučili sme sa obohatiť destilovanú vodu požadovanými vlastnosťami, dokázali sme vyrobiť také zmesi tekutých a plastických útvarov, ktoré sa nedali získať všeobecne akceptovaným spôsobom.

U nás voda, ktorá od nás získala štatút živého a informačne bohatého organizmu, fungovala ako detektor lži a databanka. Okrem vojenských aplikácií týchto štúdií začali naši lekári pracovať na programe na zvýšenie priemernej dĺžky života človeka na 150 rokov!

Vojenské nemocnice, Ústav leteckej a kozmickej medicíny, ústavy Ruskej akadémie lekárskych vied a predovšetkým Ústav normálnej fyziológie, ako aj Ústav vyššej nervovej činnosti, Ústav mozgu a ďalšie boli silnými spojencami pri podpore a rozvoji nášho výskumu. Museli sme rozšíriť personál našich lekárov, vyvinúť vlastné laboratórne vybavenie, vytvoriť pracovné miesta na niektorých klinikách a vo výskumných centrách. Podarilo sa nám vytvoriť dobrú vedeckú, metodickú a laboratórnu základňu v Ústave normálnej fyziológie, kde sa pod vedením vynikajúceho vedca akademika Sudakova uskutočňovali podrobné štúdie vlastností vody za rôznych podmienok a pod rôznymi vplyvmi na ňu. Výsledky práce nemožno nazvať inak ako prielomom vo svetonázorových a vedeckých plánoch…“

Generálporučík Alexej Savin – vedúci odborného a analytického riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie v rokoch 1997 až 2003. Generálporučík, akademik Ruskej akadémie prírodných vied, doktor technických a filozofických vied.

Z knihy Alexeja Savina: „Psí – vojny: Západ a Východ“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie