Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Aká je farba šiat?

Naše farebné vnímanie závisí od toho, či sme „sovy“ alebo „škovránky“.

V marci 2015 bežala na internete nekonečná debata o farbe šiat, ktoré sa objavili na jednom z blogov Tumblr. Ukázalo sa, že jednoduchá otázka, akú farbu majú šaty rozdelili všetkých, do dvoch táborov: niektorí tvrdili, že farba šiat je nepochybne biela so zlatou, iní s rovnakou istotou tvrdili, že farba šiat je modrá s čiernou.

Nakoniec sa neurobiológ Pascal Wallisch z University of New York rozhodol zistiť, z akého dôvodu ľudia videli jednu farbu tak odlišne. Ako vieme, farba sa mení v závislosti od osvetlenia: ten istý objekt v priamom svetle bude vyzerať inak ako v tieni. Ide však nielen o to, že do očí sa dostáva iné množstvo svetla odrážajúce sa od objektu v tieni alebo mimo tieňa, ale náš mozog sám hodnotí osvetlenie a prispôsobuje tomu naše vnímanie.

Fotografia s dotyčnými šatami bola, ako sa hovorí, preexponovaná: režim snímania nevyhovoval situácii, ktorá bola okolo, a príliš veľa svetla dopadalo do fotoaparátu. Výsledkom bolo, že nebolo možné pochopiť, ako boli šaty osvetlené, či boli v tieni alebo na priamom svetle. Dá sa predpokladať, že tí, ktorým sa zdalo, že šaty visia v tieni, videli ich farbu inak ako tí, ktorým sa zdalo, že šaty boli osvetlené priamymi lúčmi.

Aby otestoval svoju hypotézu, Pascal Wallisch usutočnil rozhovor s 13 000 ľuďmi na internete: museli povedať, akú farbu mali dotyčné šaty, ale okrem toho sa ich pýtal, ako boli osvietené – či viseli v tieni alebo priamo pod lampou.

Medzi respondentmi boli tí, ktorí sa nemohli pripojiť k táboru „biele- zlaté“ alebo „modré – čierne“, títo ľudia videli šaty také aj také, alebo sa zdalo, že majú niektoré iné farebné kombinácie. Väčšina však bola rozdelená na dve skupiny v úplnom súlade s vyššie uvedenou hypotézou: tým, ktorí videli šaty v tieni, sa zdali biele so zlatým a tým, ktorí ich videli jasne osvetlenými, sa farby javili modré s čiernym. Medzi týmito dvomi skupinami však boli „tí, ktorí videli opak“ – napríklad, jeden z piatich respondentov sa šaty visiace v tieni javili, ako modro čierne.

Aký je dôvod že náš mozog upravuje farebné vnímanie takýmto spôsobom? V článku v časopise Journal of Vision sa uvádza, že v teste s oblečením bolo ešte niekoľko otázok týkajúcich sa každodennej rutiny, takže respondent mohol pochopiť, kým je, či sovou alebo škovránkom.

Ukázalo sa, že šaty sa najčastejšie javili ako úplne osvetlené „sovám“, to znamená tým, ktorí chodia spať neskoro a ktorých oči preto vidia viac umelého svetla. Inými slovami, náš životný štýl ovplyvňuje to, ako vnímame aj také jednoduché a zrejmé veci, ako sú okolité farby. Aj keď rozdiel vo vnímaní „sov“ a „škovránkov“ nie je veľmi veľký, inak by sa vôbec nedokázali dohodnúť na žiadnom probléme.

Samotný vedec však objasňuje, že tí, ktorí vidia šaty tak alebo inak, nemusia presne zodpovedať jednému alebo druhému chronotypu – jednoducho človek, ktorý videl modré a čierne, sa mohol deň predtým nachádzať dlhšie v miestnosti osvetlenej lampami. A tu by, samozrejme, bolo zaujímavé zistiť, aké plastické sú takéto zmeny vo vnímaní a ako ovplyvňujú každodenné životné situácie.

https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2617976

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie