Menu

Kategórie

Naši partneri

Flag Counter
TOPlist

Podpor nás: 2 % z dane

Ako nám môžete poukázať 2 % z Vašich daní?

Zamestnanec (za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ)

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení danePotvrdenia zistiť údaje:
   • Dátum zaplatenia dane (riadok 5. z Potvrdenia)
   • Zaplatená daň (riadok 3. z Potvrdenia)
   • Vypočítať si 2 %, resp. 3 % zo zaplatených daní

Môžete poukázať až 3 % z vašich daní – a to v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie (resp. potvrdenia – od organizácie aj od vás, dobrovoľníka) – tieto sa prikladajú k Vyhláseniu.

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25271

 1. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Údaje o prijímateľovi OZ Biosféra sú zobrazené nižšie.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 3. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 30.4.2019 na príslušný daňový úrad. Daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

 1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2 % (resp. 3 %) z vašich zaplatených daní, 3 % z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.
 1. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje OZ Biosféra sú:
IČO: 42416256
SID:
Právna forma: občianske združenie
Názov: Biosféra – Česko Slovenský klub nových znalostí
Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06, Bratislava – Rača
 1. Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z vašich daní. Môžete ich rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1 % alebo spolu s darovaním sumy 0,5 % poukázať 2 % z daní. Prehľadne spísané tieto možnosti nájdete na stránkach rozhodni.sk

Rozhodli ste sa darovať sumu 0,5 % z vášho zisku práve nám? Napíšte nám, aby sme mohli pripraviť darovaciu zmluvu. Ďakujeme!

Dôležité termíny

15. február 2019 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2017
31. marec 2019 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % (resp. 3 %) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP
30. apríl 2019 posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu)


Bankové spojenie: Fio banka

Fio banka má systém česko-slovenských platieb zdarma. Princíp je založený na jednom účte a dvoch bankových kódoch (2010 pre ČR, 8330 pre SR).

EUR v Slovenskej republike: 2500782191/8330

CZK v Českej republike: 2500782191/2010

Iné meny a medzinárodné platby:

 • IBAN: SK9383300000002500782191
 • SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Obchod Biosféra