Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Tag Archives: DNA

Programovanie DNA a celého organizmu

126717604_4242220_Vedci vo svete obmedzili svoj výskum na 10 % tej časti ľudskej DNA, ktorá je zodpovedná za tvorbu bielkovín. Zvyšných 90 % DNA považovali za bezvýznamný genetický materiál.

Skupina ruských vedcov na čele s biofyzikom a molekulárnym biológom Petrom Garjaevom predpokladala, že taká obrovská časť DNA musí obsahovať cenné informácie. Vedci spojili úsilie lingvistov a genetikov na vykonanie neobvyklého výskumu, ktorého cieľom bolo otestovať vplyv vibrácií slov na ľudskú DNA.

Jazyk, slovo a ľudský genóm

imagesTvorca teórie vlnovej genetiky, akademik Ruskej akadémie vied Peter Garjaev je presvedčený, že genetický aparát je schopný myslieť. Zhruba povedané, náš geneticky aparát „chápe“ a „rozmýšľa“. DNA vníma reč a jej zmysel, preto genetickému aparátu nie je jedno, čo hovoríme, aké filmy pozeráme a o čom rozmýšľame.

Molekula DNA sa môže zregenerovať pomocou ľudských pocitov

160303104038-dna-stock-super-169Greg Braden rozpráva o troch experimentoch s DNA, ktoré ukazujú, že molekula DNA sa môže zregenerovať pomocou  pocitov človeka.

Experiment č.1.

Experiment bol vykonaný Dr. Vladimírom Poponinom, kvantovým biológom. Najprv sa v určitej nádobe vytvorilo vákuum, kde sa nachádzali iba jediné hmotné objekty – fotóny (častice svetla). Vykonali sa merania rozloženia fotónov a zistilo sa, že sú rozložené rôznorodo náhodne. To bol očakávaný výsledok. Ďalej umiestnili do nádoby časť DNA a znovu vykonali merania rozloženia fotónov. Tentokrát sa fotóny zoradili v určitom poradí orientovanom na DNA. Inými slovami, organická DNA mala vplyv na častice neživej prírody.

O biologických experimentoch Alexandra Gurviča, Hansa Driescha a Vlailja Kaznačeeva

drieschHans Driesch v roku 1891 skúmal morských ježkov, organizmy, ktorých jedinečnosť je v tom, že majú rastlinné (vyzerajú a správajú sa ako rastliny) aj živočíšne bunky. V raných fázach vývoja je embryo morského ježka dutá guľa. Rastlinné bunky sa nachádzajú v dolnej polovici embrya a živočíšne v hornej polovici. V ďalších fázach vývoja embrya sa rastlinné bunky zahýbajú dovnútra a vytvárajú tráviaci trakt. Živočíšne bunky zostávajú zvonku. V roku 1891 Driesch zistil, že je možné rozrezať embryo v rannom štádiu na osem rôznych častí a z každej časti vyrastie absolútne nové embryo. Dokonca aj v prípade, že v odrezanej časti bolo 100 % rastlinných buniek a nijaké živočíšne znaky.

Ženy majú v organizme DNA všetkých svojich pohlavných partnerov

220px-MicrochimerismVedci zistili, že niektoré ženy majú v krvi Y chromozómy. Zaujímavé je to, že Y chromozómy patria mužom. Je zrejmé, že odpoveď treba hľadať v tehotenstve ženy, ktorá nosila mužský plod, pretože každá žena, ktorá bola tehotná, je nositeľom buniek plodu vo svojej krvi. Bunky plodu z tehotenstva sa budú nachádzať v krvi a orgánoch matky po zvyšok jej života. Aj v prípade, že tehotenstvo bolo prerušené alebo išlo o potrat, tieto gény zostávajú s matkou navždy.

Existuje aj vedecký názov pre mechanizmus tohto javu, nazýva sa to „mikrochimérizmus“. Množstvo cudzích buniek v organizme človeka, podľa výpočtov vedcov, je približne v pomere jedna z milióna. Vzhľadom k tomu, že tento pomer je minimálny, dostal názov mikrochimérizmus.

Vliv alkoholu na dědičnost

nasledNaši předkové zjistili, že užívání vína mladými ženami může způsobovat rození poškozených dětí. Dlouhou dobu se mělo za to, že vinu ve všem nese budoucí matka, proto se zákaz užívání vína týkal především žen. Ve starověkém Římě byla doba, kdy dívky a ženy neměli právo pít žádné alkoholické nápoje právě z této příčiny. Potom zákon polevil a týkal se pouze žen ve věku do třiceti let, které byly tedy ve věku, kdy je pro ženu nejideálnější rodit děti. Ve starověké Indii se kategoricky zakazovalo pít víno vždy a všem ženám. Kdo se odvážil porušit tento zvyk, té se vypalovala na čelo horkým železem pověstná láhev. Otcové rodin dlouhou dobu zůstávali mimo. I do dnešní doby si mnozí myslí, že muži můžou pít, protože nerodí děti. Nyní je tento mýtus úplně rozdroben. Otec, který pije, také může, jak se ukazuje, uškodit svým ještě nenarozeným dětem.

Vplyv vedomia na DNA

i-76Niekoľko objavov v oblasti genetiky naznačuje, že genetické kódy organizmu sa nemusia nachádzať v molekule DNA.

Keď vedci umiestnili vzorku DNA do malej krištáľovej nádoby a ožarovali ju mäkkým laserom, tak zistili, že DNA funguje ako špongia, ktorá absorbuje svetlo. Nejakým spôsobom molekula DNA absorbovala v tom mieste všetky fotóny svetla a uskladňovala ich vo forme špirály. Molekula vytvárala torzné pole – vír, ktorý priťahoval svetlo, ale v oveľa menšom meradle. Bolo dokázané, že s pomocou neznámeho spôsobu molekula DNA pohlcuje fotóny z priestoru.

Výskum v oblasti telegónie

telegoniaV roku 1820 George Douglas, 16. gróf z Mortonu, člen kráľovskej spoločnosti oznámil prezidentovi Kráľovskej spoločnosti, že v rámci snahy o skultivovanie kvagy (vyhynutý druh zebry) skrížil arabskú kobylu so žrebcom kvagy, z čoho nevzniklo žiadne potomstvo. Neskôr spáril tú istú kobylu s bielym žrebcom a zistil, že potomstvo malo zvláštne pruhy na nohách ako u kvagy. Kráľovská spoločnosť zverejnila list od lorda Mortona vo „Filozofických prácach“(1821) v tom istom čísle, v ktorom sa zverejnil aj článok „Informácie o skutočnostiach“, kde sa popisuje podobný prípad od Danila Gilsa, ktorý krížil čierno-biele prasa s diviakom. Hnedé farebné pruhy diviaka výrazne prevažovali na potomstve ešte v ďalších troch vrhoch, ale už od kanca domáceho prasaťa.

Dobré slovo lieči, zlé pomaly zabíja

Biopole – torzné pole

quwave_man_with_protection_shield_200wČlovek je obklopený biopoľom. V dnešnom ponímaní je biopole súbor torzných polí. Pojem torzné pole sa objavil v roku 1922 na pomenovanie hypotetického fyzického poľa, ktoré je generované krútením, rotáciou priestoru, to znamená, že torzné pole vzniká všade, kde dochádza k rotácií.

Rotuje naša planéta, slnečný systém, galaxia, preto je torznými poľami obklopené všetko. Človek, kameň, strom, planéta sú obklopené torznými poľami, ktoré na seba vzájomne pôsobia, menia sa a vytvárajú nové torzné polia. Torzné polia predstavujú obrovský tok informácií a vytvárajú spoločný bezhraniční systém, v ktorom je rýchlosť šírenia signálu okamžitá, pojem čas tu neexistuje.