Projekt – Triezvosť ako norma života

triezvost+Podľa WHO svetovej zdravotníckej organizácie je spotreba čistého alkoholu na jedného obyvateľa na Slovensku 13,3l a v Českej republike 16,45l. Je to alarmujúce číslo. Zo všetkých obyvateľov Slovenska je až 77% takých, ktorí občas alebo pravidelne pijú alkoholické nápoje. Ruský vedec Ivan Petrovič Pavlov, ktorý v roku 1904 získal Nobelovú cenu bol presvedčený, že pri ročnej spotrebe alkoholu na jedného človeka nad 5l začína morálna degradácia národa. Podľa profesora Vladimíra Georgieviča Ždanova človek, ktorý konzumuje alkohol jeden až dvakrát do týždňa, si skracuje priemerne život o 20 rokov. Podľa WHO pri spotrebe 8l alkoholu na jedného obyvateľa dochádza k nezvratnému vymieraniu národa.

Alkohol je jeden z najväčších elementov degradácie ľudí v našom súčasnom svete a živote. Cieľom projektu je, aby sa ľudia plnohodnotne dozvedeli o účinkoch a vplyve alkoholu na masívnu deštrukciu fyzického, psychického, energetického a evolučného potenciálu človeka. Preto je to aktuálna a akútna téma, na ktorej je potrebné pracovať priebežne a dlhodobo.

Aktivity v rámci dlhodobého projektu „Triezvosť ako norma života“:

  • Publikovanie vedeckých článkov o vplyve alkoholu na človeka Triezvy rodi?ia, zdravé deti.a spoločnosť

  • Preklady, vydávanie publikácií a kníh na tému vplyv alkoholu

  • Tvorba krátkych videí a reklamných pútačov na tému vplyv alkoholu

  • Organizovanie prednášok pre členov OZ, verejnosť, školy

  • Organizovanie podujatí, stretnutí a táborov

  • Výsadba „Alejí triezvostí“ po Slovenskej a Českej republike

 

www.biosferaklub.info

4445 zobrazení celkom (9 dnes)