Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Žiarenie

Spôsoby zníženia účinkov rádioaktívneho žiarenia

Existuje mnoho škodlivých účinkov rádioaktívneho žiarenia a mnoho z nich môže zostať nepovšimnutých v priebehu času. Vystavenie nízkej úrovni radiácie po dlhšiu dobu môže viesť k narušeniu trávenia, k zmenám krvi a až k zničeniu mnohých bunkových štruktúr v kľúčových orgánoch a tkanivách organizmu. Všeobecné príznaky zahŕňajú aj únavu, nevoľnosť, citlivosť pri dotyku pokožky na hlave, zmeny farby pokožky na hlave a suchosť pokožky. V extrémnych prípadoch môžu nízke dávky žiarenia spôsobiť poškodenie mozgu, problémy s pamäťou, zhoršenie sluchu, zníženie psychomotorických schopností.

Mobilné telefóny škodia včelám

isslieduiem-i-proiektiruiem-na-tiemu-pchiely-i-matiematika_13Britskí vedci dokázali, že mobilné telefóny zabíjajú včely. Mobilný telefón umiestnený pod úľom počas zvonenia, aj pri vypnutej hlasitosti, veľmi znepokojuje včely a núti ich zhromažďovať sa v roji. O minútu po vypnutí sa včely upokoja.

V ďalších experimentoch mobilný telefón umiestnený dlhodobo vedľa úľa spôsobil kolaps včelstva. Zdá sa, že pre včely, ktoré sú citlivé na nepatrné zmeny geomagnetického poľa, je trvalé pôsobenie elektromagnetického vplyvu a mikrovlnné žiarenie mobilného telefónu nepríjemné.

Mikrovlnný expertiment – 2. část

Bioinitiative Group

Mezinárodní skupina dvaceti vědců a odborníků na veřejnou politiku ochrany zdraví (USA, Švédsko, VB, Rakousko), sdružená ve výzkumném sdružení „Bioinitiative“, zveřejnila v srpnu 2007 a 2012 odbornou zprávu o vlivu elektromagnetických polí (EMP) na zdraví pod názvem „BioInitiative: A Rationalefor a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)(Zdůvodnění biologicky založených obecných expozičních standardů pro NF a VF EMP). Zpráva vyjadřuje závažné pochyby, týkající se bezpečnosti dnes platných limitů pro ochranu před EMP, a provádí přehled vědecké literatury dokládající řadu netepelných účinků EMP, které nejsou brány oficiálně v potaz.

Mikrovlnný experiment – 1. část

Mobilní radiaceGenetická linie současné lidské civilizace na Zemi (Terra, Midgard) je velice náchylná na jistý druh frekvencí.

Na začátku 21. století jsme svědky nebývalého nárustu umělých zdrojů záření EMP (elektromagnetických polí), což činí náš život pohodlnější a bohatší, ale i s enormní daní a negativy, která si zatím nepřipouštíme a neuvědomujeme. Napadlo vás, že používání mobilních telefonů, bezdrátových zařízení, wi-fi, satelitních zařízení, jiných datových sítí a bydlení poblíž vysílačů mobilních operátorů vám poškozuje zdraví? Věřili byste, že se v dnešní době tyto životně důležité informace stále tají? Že vlivné společnosti finančně ovlivňují aktuální výzkumy a stanovování norem? Napadlo by vás, že již před mnoha desítkami let byl opakovaně laboratorně i v praxiprokázán škodlivý účinek elektromagnetických polí i o vysokých frekvencích? Pokud NE, nyní máte možnost odhalit s námi pravou podstatu.

Byliny, ktoré pomáhajú pri rádioaktívnom ožiarení

shipovnik-rosa_cinnamomea-300x225Riziko rádioaktívnej kontaminácie potravín, vody a nášho organizmu hrozí nielen pri nehodách v jadrových elektrárňach. Zdroje zvýšeného žiarenia sa môžu nachádzať aj na skládkach odpadov, v stavebných materiáloch, pri letoch vo veľkých výškach, atď.

Radiácia počas letu v lietadle

1955194_originalRozhodol som sa zmerať rádioaktívne žiarenie v lietadle a bol som trochu v šoku, pretože prekročilo všetky prijateľné normy. Môžete sami na fotografii zhodnotiť namerané údaje dozimetrom značky SOEKS. Snažil som sa s týmto problémom oboznámiť čo najlepšie, keďže dosť často lietam.

Pokiaľ je priemerná prípustná hodnota rádioaktívneho žiarenia na zemi 20  mikro-Röntgen/hod, tak v lietadle ukazovateľ môjho dozimetru dosiahol až 400  mikro-Röntgen/hod! Po prepočítaní, za päť hodín letu vo výške 11 000 metrov, cestujúci dostane dávku ožiarenia zodpovedajúcu jednému röntgenu hrudníka v nemocnici.  Ale sú určité, ale…

Ako sledovanie televízie ovplyvňuje Váš mozog

Herbert_E._KrugmanV roku 1971 sa americký psychológ Herbert Krugman rozhodol pomocou elektroencefalografie zistiť, čo sa deje v mozgu človeka, ktorý sleduje televíziu. Svoj experiment vykonal na svojej 22 ročnej sekretárke, ktorej na zadnú časť hlavy pripojil elektródy.

Herbert Krugman nahral a zanalyzoval aktivitu jej mozgu počas sledovania televízneho programu a počas čítania časopisu. V správe o experimente Krugman poznamenal, že po tridsiatich sekundách po zapnutí televízora v mozgu ženy prestali prevládať rýchle beta vlny spojené s koncentráciou pozornosti. Namiesto nich boli pozorované pomalšie alfa vlny, ktoré sú prejavom roztržitosti.

Vyšetrenie na počítačovej tomografii – CT je škodlivé pre DNA

CTVedci zo Stanfordskej univerzity v USA zistili, že radiačné žiarenie, ktorému je človek v procese vyšetrenia počítačovou tomografiou vystavený, je schopné ničiť bunky DNA. Vedci sa snažili pochopiť dopad vyšetrenia pomocou CT na ľudský organizmus.

Vedci odobrali vzorky krvi 67 osobám pred vyšetrením počítačovou tomografiou a po vyšetrení. Zistilo sa, že používanie počítačovej tomografie v medicínskej diagnostike môže poškodiť DNA. Vedci sa vyjadrili, že vyšetrenie má zničujúci účinok na bunky.

Vedci vyzývajú úrady USA zakázať solária a ultrafialové kúpele

90b63bb557d3d7ea4f8cbcec1f1fc865Vedci a dermatológovia vyzývajú úrady USA a ďalšie krajiny sveta na oficiálnej úrovni priznať, že ožarovanie tela ultrafialovým svetlom za účelom opálenia pokožky spôsobuje rozvoj rakoviny. Preto doporučujú zakázať alebo obmedziť používanie solárií, píše sa v článku publikovanom v lekárskom časopise American Journal of Preventive Medicine.

„Ľudstvo sa vrhlo dobrovoľne do experimentu, ktorý sa môže skončiť katastrofou“, tvrdia vedci…

42osyglUX2MTéma o negatívnom vplyve mobilných telefónov nie je žiaden žart ako si mnohí myslia. Vlna chorôb s poškodením mozgu k nám príde trochu neskôr. Už teraz sa obrovské množstvo ľudí obracia na lekárov s poškodeniami mozgu, čo pred 10 rokmi ešte nebolo.