Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Výnimoční ľudia

Zo stretnutia v Inštitúte medzinárodných vzťahov Ruskej akadémie prírodných vied

21„My ako civilizácia ideme zlým smerom. Keď začal človek spoznávať prírodu, tak bol konfrontovaný s množstvom otázok, na ktoré nevedel okamžite odpovedať. Prirodzene, že isté javy vnímal ako samozrejmosť, to znamená ako postulát (predpoklad prijímaný bez dôkazu) . Vďaka tomu získal určitú mieru jasnosti,  mohol sa postaviť na určitý stupienok a pochopiť, ako to tam naozaj je. Týmto spôsobom začal človek chápať to, čo bolo predtým považované za postulát a teda tento postulát zrušil.

Vnímajme rozmanitosť prírody

b11Tí ľudia, ktorí sú schopní počuť celú rozmanitosť zvukov okolitého sveta Prírody, môžu počuť tlkot svojho srdca v jedinom súzvuku s Vesmírom. A tí, ktorí počujú iba seba a svoje úvahy, nikdy nebudú počuť veľkolepú nebeskú hudbu.

Slovansko – Árijské Védy

5 zlatých pravidiel výživy akademika Borisa Bolotova – Pravidlo 4. a 5.

Pravidlo 4. – Boj s patogénnymi baktériami

556-pomidorBoj s patogénnymi baktériami je založený na princípe párovania. Nie je náhoda, že ľudia a zvieratá majú dve oči, dve uši, dve pľúca, dve obličky, dve mozgové hemisféry, dve ruky, dve nohy, dva orgány trávenia potravy (žalúdok a dvanástnik), atď.

Princíp párov zahŕňa celú biológiu až do bunkovej úrovne. Tento princíp potvrdzuje, že bez ohľadu na obrovské množstvo rôznorodých buniek, sa bunky líšia od seba v každom prípade svojím charakterom a životnou činnosťou. Podľa mňa sa môžu bunky deliť hlavne na bunky rastlinného pôvodu a bunky živočíšneho pôvodu, v skratke BRP a BŽP.

5 zlatých pravidiel výživy akademika Borisa Bolotova – Pravidlo 3.

Pravidlo 3. – Odstránenie solí

ridic1Pri analýze solí, ktoré sa tvoria v organizme je možné vidieť, že aj napriek ich veľkému počtu sa delia na: minerálne soli, organické, kyslé, alkalické, rozpustné vo vode a nerozpustné vo vode. Nás zaujímajú iba soli, ktoré sa z organizmu nevylučujú. Pozorovania ukazujú, že vo všeobecnosti sa nerozpúšťajú soli alkalické, minerálne a soli typu urátov, fosfátov, oxalátov.

Pre rozpustenie uvedených solí sa riadime zásadou: “Podobné sa rozpúšťa podobným“. Napríklad, v petroleji sa rozpúšťajú všetky ropné produkty typu vazelína, parafín, ťažký vykurovací olej. V alkoholoch sa rozpúšťajú všetky alkoholy ako glycerín, sorbitol, xylitol a iné.

5 zlatých pravidiel výživy akademika Borisa Bolotova – Pravidlo 2.

Pravidlo 2. – Premena toxínov na soli

kvashenyaV organizme sa hromadí veľmi veľa solí a to nielen v obličkách, močovom mechúre, žlčníku, ale aj v spojivových tkanivách a kostiach. Zvlášť nebezpečné pre životaschopnosť sú toxíny, ktoré vznikajú v dôsledku oxidačných procesov v organizme. V skutočnosti sú kontaktu s kyslíkom vystavené takmer všetky bunky organizmu bez výnimky a všetky časti spojivových tkanív. V spojitosti s týmto sú užitočné oxidačné procesy sprevádzané vždy škodlivými oxidačnými procesmi. A práve tieto procesy vedú k okysleniu spojivových tkanív a ich premene na toxíny.

5 zlatých pravidiel výživy akademika Borisa Bolotova – Pravidlo 1.

hqdefaultAkademik Boris Vasilievič Bolotov vytvoril svoj vlastný systém ozdravenia organizmu, ktorý je založený na predpoklade, že vďaka zvýšenej produkcii určitých látok organizmom môžeme dosiahnuť nahradenie starých buniek za nové, čo umožní získanie biologickej mladosti, nahradenie chorých tkanivových buniek zdravými a obnovu vnútorných orgánov.

Ako sa začať posúvať v evolučnom vývoji vedomia

snimokAby sa evolučný vývoj uberal správnym smerom a rýchlym tempom je potrebné pochopiť niektoré jednoduché veci: aby sa človek naučil ovplyvňovať vonkajšie procesy a udalosti, nemôže „hrabať pre seba“, ale dávať! To znamená, jeho skutky musia byť nasmerované von a nie na seba. Keď sa človek stará iba o svoje telo – žalúdok, nie je schopný významne ovplyvniť vonkajšie procesy. Ale pokiaľ sa snaží pracovať navonok, potom aj účinok sa prejaví tam, kam je nasmerované jeho úsilie!

Viktor Schauberger: Tajuplná a liečivá sila vody

V_Schau-mid-resViktor Schauberger (1885-1958) bol jednoduchý lesník, ktorý uskutočnil prelomové objavy XX. storočia a svojou technológiou odhalil ľudstvu úplne nové zdroje energie, aj preto jeho objavy dlhodobo zatajovali. Pred viac ako 60 rokmi tento výnimočný muž ukázal, ako je možné čistiť našu vodu prirodzeným spôsobom a ako využiť jej nesmiernu silu.

Celý svoj život Viktor Schauberger pozoroval harmóniu vody a lesa. Chápal, že bez lesa nebude čoskoro ani voda. Videl tam, kde sa narodil, nedotknuté horské potoky, ich pôdny podklad bol porastený machom a ani pri najsilnejších zrážkach nikdy nevyšli z brehov. Ale keď sa les začal ťažiť, ako prvé na to reagovali potoky: zostali zanedbané, mach z pôdy sa odplavil, koryto potoka zostalo znečistené a začalo sa zanášať odpadom a ílom. Teplota vody sa zvýšila, pretože nebol nablízku les a jeho blahodárny tieň. Následne sa korytá potokov a riek narušili a brehy začala ničiť erózia. Silné zrážky a topenie snehu viedli k záplavám.

Predpoveď Fiodora Michajloviča Dostojevského (1821-1881)

03„Rusko nebude mať a nikdy nemalo takých nenávidiacich, závistlivých ohováračov, a dokonca zjavných nepriateľov ako všetky tieto slovanské kmene, akonáhle ich Rusko oslobodí a Európa ich uzná oslobodenými! Oni začnú po oslobodení svoj nový život práve s tým, že požiadajú Európu, napríklad Angličanov či Nemcov o záruky a ochranu ich slobody i napriek tomu, že medzi európskymi mocnosťami bude aj Rusko. Urobia to práve v obrane pred Ruskom.

Začnú tým, že oznámia a presvedčia sami seba, že Rusku nedĺžia ani najmenšiu vďačnosť, práve naopak, že sa zachránili od vládychtivosti Ruska uzavretím mieru zásahom Európy. A ak by Európa nezasiahla, tak by ich Rusko okamžite pohltilo „rozšírením hraníc a založením veľkej Všeslovanskej ríše na zotročenie Slovanov chamtivým, mazaným a barbarským veľkoruským kmeňom“.

Čierna tantra

тантра„Pri každom pohlavnom kontakte dochádza k vzájomnej výmene potenciálu a kvalít medzi mužom a ženou. Pri tom existuje niekoľko variantov tejto výmeny. Každý človek nezávisle na tom, či je žena alebo muž, má energetický potenciál, ktorý sa produkuje organizmom počas dňa (JO) ako výsledok rozštiepenia organických a anorganických molekúl v bunkách. Pritom tento potenciál závisí od fyzického a emocionálneho stavu človeka a nie je rovnaký u tej istej osoby počas jeho života. S vekom sa tento potenciál znižuje (1) a vplývajú naň aj biorytmy organizmu človeka.