Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Rôzne

Japonsko – vrch Tachu

88922_900Japonsko – vrch Tachu

 

 

 

 

Zdravé včely sa potrebujú živiť medom

cutcaster-photo-100291430-bees-inside-beehiveVýskum kolapsu včelstiev postihujúceho predovšetkým včelu medonosnú predpokladal, že všetky faktory –  škodcovia, patogény, pesticídy v tom hrajú svoju úlohu. Nový výskum preukázal, že strava včiel ovplyvňuje ich schopnosť odolávať aspoň niektorým z týchto faktorov. Niektoré komponenty nektáru a peľu včely zbierajú za účelom zvýšenia expresie génu detoxikácie v úli, čo im pomáha zachovať si zdravie.

Profesorka entomológie May Berenbaumová z Univerzity v Ilinois, ktorá viedla výskum, uviedla, že mnohé organizmy používajú skupinu enzýmov nazývaných cytochróm P450monooxygenáza na ničenie cudzorodých látok ako sú pesticídy a fytochemické zlúčeniny vyskytujúce sa v rastlinách. Avšak, ako vysvetlila profesorka, včely medonosné majú v porovnaní s inými druhmi hmyzu relatívne málo génov určených pre daný detoxikačný proces.

Žijeme vo svete nesplnených túžob

best-things-in-life-that-money-cant-buy„Každý z nás, aj riadiaci pracovník vyššej úrovne, je otrok peňažného – úverového systému. Väčšina ľudí je pripravená o zmysluplnú existenciu. Lipneme na práci, ktorú nenávidíme, aby sme si kúpili stále viac vecí, ktoré nepotrebujeme, alebo pracujeme nadčasy, aby sme si nahromadili čas, ktorý využívame na útek od príčin, pre ktoré vlastne potrebujeme dovolenku.

V našom každodennom šedom svete sa mnohí z nás snažia zúfalo zostať nad vodou a platia pôžičky na autá, bývanie a materiálne statky, ktoré zotročujú telo aj myseľ v nekonečných pokusoch o zaistenie svojej budúcnosti. Aj keď dnes mnohí zarábajú viac, inflácia znížila kúpnu silu mnohých ľudí. Stali sme sa účastníkmi hry na predbiehanie a vôbec nepremýšľame nad tým, čo alebo koho sa snažíme predbehnúť.

Oko človeka vidí iba veľmi malú časť viditeľného spektra žiarení

original

Ľuďom vnútili falošnú predstavu o charaktere hmoty. Všeobecne v spoločnosti panuje predstava, že hmota, to je všetko, čoho sa môžeme dotknúť, alebo inak pocítiť svojimi zmyslami.  Pokiaľ nemôžeme, tak to nie je hmota, a to znamená, že neexistuje.

V skutočnosti je pojem hmota oveľa širší. Naša planéta aj človek sa skladajú z viacerých úrovní hmôt iných kvalít, ktoré sú normálnemu oku neviditeľné…

Vytvorte si nové jedinečné neurónové siete v mozgu

neurons_imgSvet okolo nás sa nekompromisne mení a toky zmien si diktujú stále nové a nové podmienky života. Každý človek má na výber: buď sa prispôsobí zmenám, vytvorí si nové štruktúry mozgu na všetkých úrovniach a otvorí sa mu brána kozmického veku, alebo jednoducho vymrie ako reliktový druh prasličky…

Mimozmyslové schopnosti človeka ako sú teleportácia, telekinéza, čítanie myšlienok, videnie bez očí, nazeranie do budúcnosti a minulosti, ovplyvňovanie prírodných procesov pomocou mysle a veľa iných sú dostupné každému pri dodržaní určitých podmienok.

Ako v takej spoločnosti žiť?

untitled„Akonáhle všetci ľudia pochopia podstatu svojho ja, tak sa samo-identifikujú a manipulovať s nimi bude mimoriadne ťažké. Ľudia nechcú byť manipulovaní, keď majú znalosti. V židovskej kultúre kabala, ktorá dávala vedu života, bola 3000 rokov tajným učením, pretože ľudia chápali, čo znamená odstrániť závoj z očí miliónom ľudí a urobiť ich sebestačnými. Ako ich riadiť?

Je Boh diabol?

struggle-1Jeden Boh judaizmu, kresťanstva a islamu:

  • Evanjelium podľa Jána 8:41 – „…,my máme  len jedného otca, Boha.“ (povedali  Židia)

  • Exodus 3:6 – „Ja som Boh Tvojich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov

  • Evanjelium podľa Jána 8:44 – „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“ (povedal Ježiš)

Dievčatko z Magnitogorska začalo rozprávať staroegyptským jazykom

84277858_7145V súčasnosti má Angelina  z mesta Magnitogorsk v Rusku dva a pol roka a dobre rozumie všetkým hovoreným ruským slovám, ale odpovedá staroegyptským jazykom. Keď začala hovoriť, rodičia jej nič nerozumeli. Najprv si mysleli, že iba hovorí skomolené slová a čakali, že časom sa situácia zmení, ale čoskoro vyšlo najavo, že Angelina hovorí nejakým cudzím jazykom.

Konopa pohlcuje rádioaktívne žiarenie a čistí pôdu od toxických kovov

ffc567Zdá sa, že výhody konope sú nekonečné. Okrem množstva prírodných produktov, ktoré môžu byť vyrobené z konope ako sú: papier, stavebné materiály, oblečenie, potraviny, pohonné hmoty, lieky, kozmetika,  má konope aj schopnosť vyťahovať z pôdy toxické látky.

To znamená, že konopa je nielen schopná poskytnúť ľuďom rôzne produkty, ale tiež pomáha čistiť životné prostredie znečistené ľudskou činnosťou. Ako sa ukázalo, konopa môže byť užitočná pri odstraňovaní kadmia a iných toxických kovov z pôdy a tiež môže pohlcovať rádioaktívne žiarenie.

Podivné a nevysvetliteľné procesy prebiehajú v kozmickom prostredí okolo Zeme a v celej slnečnej sústave

Siyanie-Krasnaya-AvroraV súvislosti s nedávnou silnou magnetickou búrkou, ktorá spôsobila červenú polárnu žiaru ďaleko za polárnymi zemepisnými šírkami, znovu upútala pozornosť téma celkových zmien, ktoré sa odohrávajú v našej slnečnej sústave.

Tu je časť z globálnych zmien odohrávajúcich sa v našej slnečnej sústave: